პროფესიული სასწავლებლის დიპლომი სრული ზოგადი განათლების დიპლომს გაუთანაბრდება

“2021 წელს, პროფესიულ სასწავლებლებში, სამეწარმეო განათლება და ინოვაციური სწავლება გაძლიერდება”