მარტვილის მერმა პირველი მოადგილე თანამდებობიდან გაათავისუფლა

დავით სურმავა მისი დათხოვნის საქმეში გუბერნატორის, მაჟორიტარის და მღვდელმთავრის ინტერესებს ხედავს