სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების გაზიფიცირება იგეგმება

2019-2021 წლებში საქართველოს კიდევ 217 დასახლებულ პუნქტში განხორციელდება გაზიფიცირება