ანაკლიის პორტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვა მოხდა

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სრული დოკუმენტი, რომელიც „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ შეიმუშავა, საჯარო განხილვებამდე 45 დღის განმავლობაში ღია იყო