ზუგდიდის მერიამ ,,თაუნ პარკს“ ხელშეკრულება შეუწყვიტა

მერიის განმარტებით, ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზი ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაა