საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარების ამკრძალავ კანონპროექტს დღეს განიხილავენ

თამბაქოს ნაწარმის კატეგორიაში, შესაძლოა ე.წ. ელექტრონული სიგარეტიც განისაზღვროს და შეზღუდვები მის გამოყენებაზეც გავრცელდეს