ზემო სვანეთში 150 ავარიული კოშკია

გამგებლის ინფორმაციით, სახელმწიფომ მხოლოდ 50 კოშკის რეაბილიტაცია შეძლო, რადგან სამუშაოები დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული