ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი სკოუპინგის შეხვედრაზე დაინტერესებულ მხარეებს იწვევს

პორტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების პროექტის ფარგლების დადგენის შეხვედრები ზუგდიდსა და ანაკლიაში 9-10 დეკემბერს გაიმართება