“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”: “მოწერელია გუბერნატორობის პარალელურად კანონმდებლობასთან შეუსაბამო თანამდებობას იკავებს”

გუბერნატორი ასევე ფლობს სხვადასხვა ოდენობის წილებს რამდენიმე კომპანიაში, რომლების მინდობით სხვა პირებზე გადაცემა მოუწევს

“გამჭვირვალობა” – “გამგებლის წარმომადგენლების საშტატო ნუსხიდან ამოღება კანონთან შეუსაბამოა”

“მსგავსი ცვლილებების განხორციელება, განსაკუთრებით კი არჩევნებამდე პერიოდში, ქმნის მაღალ რისკებს”.

ა/ო “საუნჯე”: “თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევის ინიციატივა დეცენტრალიზაციის პროცესს ეწინააღმდეგება”

“ქალაქის ტიპის დასახლება თვითმმათველი ერთეულის სტატუსით განვითარების სწრაფ ტემპებს აღწევს, ვიდრე ეს მოხდება სოფლის ტიპის დასახლებებთან გაერთიანებით”

სოც.მუშაკს ბავშვის მოძალადე ოჯახის წევრისგან განცალკევების უფლება მიეცა

ცვლილებების მიხედვით, 14 წელს მიღწეულ არასრულწლოვანს უფლება აქვს, საკუთარი უფლებების დასაცავად სასამართლოს მიმართოს