უშგულში დანგრეული კოშკის რეაბილიტაცია წელსვე დაიწყება

სვანეთში მივლინებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფი კიდევ უფრო საფუძლიანად შეისწავლის საგვარეულო კოშკის ნგრევის მიზეზებს

ზემო სვანეთში 150 ავარიული კოშკია

გამგებლის ინფორმაციით, სახელმწიფომ მხოლოდ 50 კოშკის რეაბილიტაცია შეძლო, რადგან სამუშაოები დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული