წლის ბოლოდან მესტიას წყლის გამწმენდი ნაგებობა ექნება

სამუშაოები აზიის განვითარების ბაკმა 21 956 496 ლარით დააფინანსა. სამუშაოების დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება.