გიორგი მარგველაშვილი – სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა არ გაუქმებულა

პრეზიდენტის განცხადებით, გადაწყვეტილება შესაბამის უწყებებთან არ იყო შეთანხმებული